top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นายสาคร เขียวชะอุ่ม

Sakhon_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

สาคร เขียวชะอุ่ม

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

ตำแหน่ง

พนักงานเงินรายได้

พนักงานสถานที่

การศึกษา

ม.6

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกำแพงแสน, Thailand

สถานที่ทำงาน

สำนักงานเลขานุการ

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7026

E-Mail

bottom of page