top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นางอุบล พรมชาติ

Mrs.Oubon Phommachart

Ubon_Wix2.jpg

ชื่อ-นามสกุล

อุบล พรมชาติ

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

ตำแหน่ง

พนักงานเงินรายได้

พนักงานทั่วไป

การศึกษา

ม.3

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน, Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7301

E-Mail

bottom of page