top of page
KU83_wix.jpg
Freshy

กิจกรรม KU83

KU83.jpg
KU83_TL2.jpg
660617KU83.jpg
660620KU83.jpg
PRD_Poster2.jpg
PRD_Poster3.jpg
KU83-H.jpg
S__5726247.jpg
660622KU83.jpg
A1.jpg
A2.jpg

นิสิตใหม่ KU83 เข้าไลน์กลุ่มคณะฯ

SMO.jpg

ขอแสดงความยินดีกับน้องปี 1 ทุกคนที่ผ่านการรับสมัครเข้ามานะครับ

น้องๆสามารถสแกน QR-code เพื่อเข้ากลุ่มรวมของวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เลยนะครับ

ภายในกลุ่มจะมี QR-code ของแต่ละสาขานะครับ

รบกวนขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับน้องปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เท่านั้นนะครับ

ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในกลุ่มนะครับ ขอบคุณครับ

กดติดตามเพื่อ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทางเพจของ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เลยนะครับ

นิสิตใหม่ KU83 เข้าไลน์กลุ่มภาควิชา

1.jpg
4.jpg
2.jpg
5.jpg
3.jpg
6.jpg
7.jpg
660623ClassRoom.jpg
EASD-ENGKPS KU

ตารางเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรี/โท/เอก

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตใหม่

- ปฏิทินการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2566 (ภาคต้น/ภาคปลาย/ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2567) [รายละเอียด]

- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สาหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
    ภาคปกติ 17,300.- บาท
    ภาคพิเศษ

          วิศวกรรมเกษตร 32,700.- บาท

          วิศวกรรมโยธา   32,700.- บาท


- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566  [Click]


- Facebook เกี่ยวกับนิสิต:

         งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

         สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

         Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen Kasetsart University

         Happy Place Center ศูนย์สุขภาวะนิสิต @KU KPS [Facebook]


- เบอร์โทร งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ชั้น 1 อาคาร 9):
  0-3435-1897 ต่อ 7011, 7013,7014, 7009  หรือสายตรง 09-2378-5656

- คู่มือนิสิตใหม่ KU83/E79 [Coming Soon] 

Pink Sugar

ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
สมรรถนะหลัก

DSC_1772_Cut2.jpg

การแต่งกาย

Uniform1.jpg
ShopSuit.jpg

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”

จำหน่ายชุดนิสิต

KUKPS.jpg
Helmet.jpg
bottom of page